Välkommen till Ahddane

AHDDANE, "Association nationale K'ssima M'ssguina pour la solidarité avec les mères et les enfants en situation difficile", är en ideell organisation som arbetar för utsatta kvinnor och barn. Ahddane ligger i området Dcheira el Jihadia, utanför Agadir i södra Marocko. 

Organisationen grundades 14 juli, 2012 av Mahjouba Edbouche som även står bakom organisationen Oum El Banine i Agadir.

Stöd oss

Ahddane är en liten, ideell organisation utan stora bidragsgivare. Det finns ett konstant är behov av ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta verksamheten för kvinnors och barns rättigheter.

Målgrupp: Utsatta kvinnor och barn. På grund av de ekonomiska och sociala problem som finns i Marocko, har Dcheira över tiden kommit att bli en tillflykt för ensamstående mödrar som kommer från alla delar av landet. Dessa mammor som lever under otrygga och ibland olagliga förhållanden.

Ahddane hjälper inte bara ogifta mödrar utan även gifta kvinnor och änkor ,som utsatts för våld eller som på något annat sätt befinner sig i en svår situation.

Mål: Att hjälpa barn och deras mödrar att övervinna de svårigheter de möter, i form av psykologiskt och socialt stöd, som anpassas till kvinnans behov i varje enskilt fall. Att göra kvinnor medvetna och låta dem tillgodogöra sig kunskap om sina grundläggande rättigheter, den bästa användningen av preventivmedel, om konsekvenserna av prostitution och sexuellt överförbara sjukdomar.

Ahddane erbjuder rådgivning för utsatta kvinnor och barn sex dagar i veckan, samt ett daghem där ensamstående mödrar kan lämna sina barn dagtid för att möjliggöra för dem att ha ett arbete och kunna försörja sig.


Mahjouba

Mahjouba Edbouche startade Ahddane 2012. Hon har under många år sett de sociala problem som finns i området Dcheira el  Jihadia utanför Agadir. Området är trångbebott och fattigt, många kvinnor och barn lever under utsatta förhållanden. Mahjouba vill ändra dessa förutsättningar, ge kvinnor och barn en chans de annars sannolikt aldrig hade fått.

Mahjoubas sociala engagemang startade dock många år tidigare och hon har genom sitt mod och enträgna arbete för kvinnors och barns rättigheter kunna hjälpa flera tusen kvinnor och barn i Agadir med omnejd. Hennes eget liv har varit långt och många gånger svårt. 

Hon föddes i Agadir 1951. Hon blev bortgift när hon var 16 år och blev då ansvarig för hennes mans tre barn från ett tidigare äktenskap. När hon var höggravid med sitt tredje egna barn var hon och maken med om en bilolycka och han dog. Så 24 år gammal, änka och ansvarig för sex barn, fick hon den hårda vägen lära sig hur det marockanska samhället ser på ensamstående kvinnor.

Som 26-årig änka kandiderade Mahjouba 1977 i de marockanska lokalvalen för att uppmärksamma kvinnors rättigheter. När det inte fungerade satsade hon på att utbilda sig själv mera, hon genomgick en sekreterarutbildning och hon blev den första kvinnan i södra Marocko (den andra kvinnan i hela landet) att ta busskörkort, allt för att öka sina möjligheter att få ett jobb och kunna försörja sina barn.

Genom hårt arbete lyckades hon skapa en tillvaro för sig själv och sina barn. Hon fick i slutet av 1980-talet ett arbete hos den schweiziska humanitära organisationen Terre des Hommes, som då var verksam i Agadir. Med utgångspunkt i deras arbete för utsatta barn väcktes en idé hos henne - att också försöka skapa bättre förutsättningar för barnens mödrar. Många barn blir övergivna och hamnar på gatan i Marocko. Mahjouba insåg att detta till stor del handlar om kvinnors livssituation.

Med stöd från Terre des Hommes kunde hon 2001 i liten skala starta en egen organisation, Oum El Banine, som hjälper just utsatta mödrar och deras barn. Målgruppen är gravida, ogifta kvinnor, något som är tabubelagt i det marockanska samhället men som naturligtvis ändå förekommer. Dessa kvinnor står på botten av den sociala stegen och utan stöd är det många som skulle ha hamnat på gatan. Kvinnor ska inte lämnas ensamma med sina problem är Mahjoubas uppfattning och hon har vigt sitt liv åt att förbättra kvinnors situation i Marocko, både genom akut hjälp och tak över huvudet och möjlighet till egen försörjning men även långsiktigt genom att informera kvinnor om deras juridiska rättigheter och genom att delta i debatten för att driva på lagförändringar för att höja kvinnors juridiska status.

2011 när Mahjouba fyllde 60 år var det tänkt att hon skulle pensionera sig. Istället började ett frö gro hos henne, om att öppna en verksamhet till, i Dcheira. Och 2012 såg Ahddane dagens ljus. Idag är hon visserligen pensionerad, men drev tills nyligen både Ahddane och Oum El Banine med oförminskad kraft. Nu lägger hon all sin tid på att få Ahddane att växa och nå ut till behövande i Dcheira i utkanten av Agadir. 

Mahjouba Edbouche är idag ett välkänt namn i den marockanska kvinnorättsrörelsen. Provokativ enligt vissa, en förebild och humanist med ett stort hjärta enligt desto fler.


Ahddanes målFörhindra att barn blir övergivna genom att:

 • Genomföra informationskampanjer om familjeplanering och sexualundervisning
 • Att arbeta för antagandet av en lagstiftning som bättre skyddar barn som utsatts för sexuella övergrepp
 • Arbeta mot barnarbete i syfte att underlätta deras återintegration i sina familjer och se till att de är utbildade och skyddade
 • Att säkerställa kvinnors och barns mänskliga rättigheter

Assistera ensamstående mödrar i nöd genom att:

 • Skapa ett center för rådgivning för kvinnor
 • Skapa skyddade boenden för kvinnor
 • Skapa ett inledande daghem för barn
 • Öppna ett daghem öppet dagligen 0-24, alla veckans dagar för barn från 41 dagar till 6 år, för att upprätthålla kontakten med modern och förhindra att barnen blir övergivna och att de tvingas arbeta från tidig ålder
 • Ge mödrarna stöd före och efter förlossningen, hjälpa dem att ta hand om sina barn, men även att lyssna och ge medicinskt och psykologiskt stöd och bevaka deras intressen i administrativa och rättsliga frågor

Främja social och yrkesmässig återanpassning av mödrar genom att:

 • Underlätta återintegration i deras familjer
 • Orientera dem till olika typer av utbildning
 • Arbeta för erkännandet av identitet och värdighet för övergivna barn
 • Organisera informationskampanjer om mänskliga rättigheter
 • Främja skolgång i samarbete med myndigheterna
 • Föreningen fungerar som ombud/stöd i domstol för att försvara kvinnor och barn i svåra situationer

Utveckla och främja professionella utbyten med:

 • Nationella och internationella organisationer som arbetar med utsatta barn
 • Ministerier och offentliga förvaltningar som berörs och med internationella organisationer för att förbättra den svåra situationen för kvinnor och barn i världen och försvara deras rätt